menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019. Về việc ban hành qui chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Xem chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm

Các tin khác