menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
KỲ HỌP THỨ 9 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) HĐND XÃ HÒA CHÂU
Đăng ngày 24-09-2019 09:09

Ngày 23/9/2019, Hội đồng nhân dân xã Hoà Châu đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm bầu bổ sung thành viên UBND xã theo Luật định.

           Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đối với 11 xã thuộc huyện Hòa Vang; do đó, vào ngày 01 tháng 7 năm 2019 Công an chính quy chính thức thay lực lượng Công an xã bán chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ. Ông Nguyễn Bình – Trưởng Công an xã Hòa Châu được giải quyết nghỉ việc, hưởng chế độ theo quy định. Chính vì vậy, ông Nguyễn Bình đã có đơn xin thôi giữ chức danh ủy viên UBND xã Hòa Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND xã đã nhận đơn của ông Nguyễn Bình – xin thôi làm nhiệm vụ ủy viên UBND xã. Đồng thời, xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 20/9/2019 của Chủ tịch UBND xã về việc đề nghị miễn nhiệm ủy viên UBND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 100% đại biểu thống nhất ông Nguyễn Bình thôi giữ chức danh ủy viên UBND xã khóa XII. Đại biểu HĐND xã cũng đã thống nhất danh sách nhân sự bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND xã là ông Hoàng Thanh Thiên – Trưởng Công an xã với 100% phiếu tán thành.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Ảnh: Chủ tọa kỳ họp bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân xã Hòa Châu Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ảnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân xã bỏ phiếu bầu bỏ sung ủy viên ủy ban nhân dân xã

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân xã Hòa Châu khóa XII

 Tin ảnh : Huỳnh Anh