menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql

          Sáng ngày 30/11/2019, Hội CCB xã Hòa Châu, tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2019). Tổng kết công tác Hội năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020.