menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql

          Ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm nông nghiệp 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND xã , đại diện các ngành, Hội đoàn thể, Giám đốc HTX1, Tổ trưởng tổ hợp tác hoa Dương Sơn, đại diện Trạm bơm Bích Bắc cùng Bí thư chi bộ, các Trưởng, phó thôn của 08 thôn trên địa bàn xã.