menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
ĐẢNG ỦY XÃ HÒA CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 35-CT/TW NGÀY 30/5/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Đăng ngày 20-11-2019 14:50

          Sáng ngày 20-11-2019, tại Hội trường UBND xã Hoà Châu, Đảng ủy xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính Trị, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Đảng ủy xã Hòa Châu và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về nội dung công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ huyện Hòa Vang.

Ảnh: toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã (khóa XIII); các đồng chí Trưởng, phó Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội xã, cùng toàn thể các đồng chí là chi ủy viên 16 Chi bộ trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phụ – Bí thư Đảng ủy xã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội nghị.

          Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy xã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị [khóa XII] về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nội dung bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, Chủ tích Nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Hội nghị cũng được nghe Đồng chí Lê Đức Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã trình bày Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về nội dung công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ huyện Hòa Vang.

          Theo đó, Đại hội chi bộ thôn Đông Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2022 được chọn làm Đại hội điểm đã diễn ra thành công vào ngày 08-11-2019. Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30-11-2019.

Tin, ảnh: Việt Đức

Các tin khác