menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2019)
Đăng ngày 18-11-2019 10:51

          Sáng ngày 18/11/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Châu, tổ chức buổi kỷ niệm 89 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

          Về dự buổi Lễ kỷ niệm Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Hòa Vang có lẵng hoa chúc mừng và bà Phan Thị Thu Hồng - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Hòa Vang phát biểu tại buổi Lễ đánh giá một số kết quả mà Mặt trận xã Hòa Châu làm được trong năm qua, đặc biệt là việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” , hỗ trợ cho hộ nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà và về hỗ trợ sinh kế.

Ảnh: Bà Phan Thị Thu Hồng – Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Hòa Vang phát biểu tại Hội nghị

          Về dự buổi Lễ kỷ niệm Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hòa Châu có lẵng hoa chúc mừng và ông Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi lễ, đánh giá Mặt trận xã đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội; đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng và Chính quyền. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Chính quyền, nhất là các vấn đề quan trọng trong việc phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân… góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Những kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận xã, Ban công tác mặt trận thôn, nhất là của cá nhân các đồng chí cán bộ làm công tác Mặt trận.

ảnh: Ông Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu

Với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; làm tốt công tác vận động quỹ “Vì người nghèo”… cùng với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nhân đạo - từ thiện, Mặt trận từ xã đến thôn ngày càng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong năm 2019, Mặt trận xã được UBND Thành phố ghi nhận, khen thưởng vì có thành tích trong công tác vận động, quản lý quỹ “Vì người nghèo” (đạt trên 240 triệu đồng); làm tốt công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà và trao sinh kế cho hộ nghèo. Những thành tích trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ, HĐND xã đề ra.

Ảnh: trao sinh kế cho hộ nghèo

          Đồng thời trong buổi kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo”. Đánh giá hiệu quả mô hình, của 15 hộ nhận hỗ trợ sinh kế trong 2 năm 2017 - 2018 và rút ra những kinh nghiệm tiếp tục thực hiện mô hình trong năm đến. Trong hội nghị sơ kết mô hình hỗ trợ học bổng cho 3 sinh viên con hộ nghèo, mỗi em 2 triệu đồng, với tổng số tiền 6 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ nghèo, mỗi hộ 3 triệu đồng không hoàn lại, với tổng số tiền 30 triệu đồng, bên cạnh đó Hội LHPN xã, thôn Cẩm Nam, Đông Hòa, Tây An, Dương Sơn cho 6/10 hộ nhận sinh kế mượn vốn, mỗi hộ 10 triệu đồng, tổng số tiền 60 triệu đồng, tại Hội nghị Ủy ban nhân dân xã cũng đã khen thưởng 03 tập thể và 02 cá nhân đã thực hiện tốt mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo./.

                                                                        Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chuẩn

Các tin khác