menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)
Đăng ngày 11-11-2019 15:22

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 46 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 11/11/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Giao ban tuần  

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ ba
Ngày 12/11/2019

Sáng

-8h: Họp xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa

Tại xã

A.Tuấn

Chiều

-14h: Họp xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa

Tại xã

A.Tuấn

-14h:Tập huấn điều tra thu nhập bình quân đầu người

Tại huyện

A.Trí

-14h: Làm việc với Hội LHPN huyện về kết quả thực hiện Nghị định 56

Tại huyện

A.Trí

Thứ tư
Ngày 13/11/2019

Sáng

-8h: Giao ban quý IV giữa TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN xã

Tại xã

A.Bình

Chiều

-14h: Giải quyết đơn thư công dân

Tại xã

A.Trí

-14h: triển khai chương trình xây mới và sữa chữa nhà cho đối tượng chính sách

Tại huyện

A.Tuấn

Thứ năm
14/11/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Trí,A.Bình,A.Tuấn

Chiều

 

-14h: Họp BCĐ đối tượng tham gia BHXH

Tại Huyện

A.Tuấn

-14h: Tập huấn công tác bồi thường Nhà nước

Tại T.phố

A.Trí

Thứ sáu

15/11/2019

Sáng

-8h: Làm việc với thanh niên đi làm ăn xa

Tại xã

A.Bình

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí