menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 35-HD/BTCTW VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Đăng ngày 12-09-2019 09:00

          Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Quân sự xã Hòa Châu chủ trì Hội nghị.

          Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW.

Đồng chí Lê Đức Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW

          Qua 10 năm thực hiện, chi bộ quân sự đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên; chú trọng chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và công tác phát triển đảng viên; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ Quân sự và tập thể Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhiều lần được Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy BCHQS huyện Hòa Vang biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Trần Bá Hải – Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã phát biểu tham luận tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện Ban Chỉ huy Quân sự, Đoàn Thanh niên xã và Chi bộ thôn Cẩm Nam tham gia thảo luận về vai trò, nhiệm vụ, công tác phối hợp, công tác phát triển Đảng và hoạt động của Chi đoàn dân quân của Chi bộ quân sự trong thời gian qua để làm rõ thêm nội dung Báo cáo.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ quân sự phát biểu kết luận tại Hội nghị

          Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, làm tốt công tác tư tưởng chính trị, kịp thời phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, trong chi bộ và lực lượng dân quân nắm vững và chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương. Chi bộ quân sự tiếp tục phát huy vai trò, sẵn sàng và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong chi bộ và lực lượng dân quân. Phát huy hiệu quả của công tác phối hợp trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tin, ảnh: Việt Đức