menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
HÒA CHÂU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020
Đăng ngày 24-08-2019 11:22

          Sáng ngày 23/8/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Thôn kiểu mẫu nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Châu.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

          Sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã Hòa Châu cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo cấp huyện cũng như cấp xã; sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, Hội, đoàn thể ở xã và các tầng lớp nhân dân; xã Hòa Châu đã hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Kết quả là sau 5 năm xã Hòa Châu vẫn được công nhận lại là xã đạt chuẩn NTM năm 2018 và 01 thôn được công nhận là Thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Tổng vốn huy động xây dựng Nông thôn mới trong gần 10 năm là hơn 557 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM; trong đó, ngân sách địa phương đầu tư hơn 87 tỷ đồng và vốn đóng góp của người dân hơn 419 tỷ đồng,...

          Diện mạo nông thôn của xã Hòa Châu đã có nhiều thay đổi và khởi sắc; hạ tầng nông thôn phát triển nhanh, thủy lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường có chuyển biến đáng kể; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh trật tự xã hội được đảm bảo; chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng tốt hơn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là: 48,17 triệu đồng/người/năm, tăng 31,71 triệu đồng so với năm 2010.

          Hiện nay, hệ thống giao thông trên địa bàn xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100%, đến nay, hơn 17,6km đường giao thông ngõ, xóm đã được đầu tư nâng cấp và mở rộng; 3.164 m đường giao thông nội đồng được bê tông hóa đạt tỷ lệ 95,5%; đảm bảo chủ động tưới và tiêu nước cho 230 ha diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đạt tỷ lệ 100%; 08/08 thôn có Nhà văn hóa kiên cố và đạt chuẩn với đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu; tỷ lệ hộ theo chuẩn mới của Thành phố còn 3,5%; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 289 hộ gia đình chính sách, 12 hộ nghèo và hỗ trợ di dời nhà ở phòng chống thiên tai theo Quyết định 48 cho 20 hộ; hình thành được vùng sản xuất chuyên canh hoa ứng dựng công nghệ cao tại thôn Dương Sơn với các mô hình nổi bật như: mô hình hoa lan mokara của hộ Võ Yên Sinh, mô hình hoa treo dạ yến thảo của ông Trần Dũng Quốc; cung cấp hoa thường xuyên cho thị trường với lợi nhuận năm khoảng 150 - 200 triệu đồng; đầu tư và phân bổ 224 thùng rác loại 240lít, 30 thùng loại 280 lít, 20 thùng loại 660 lít và 9 xe ba gác chuyên dụng về các thôn phục vụ công tác thu gom rác, vận động các hộ xây dựng hơn 70 hầm bioga, xây dựng mỗi thôn 01 tuyến đường kiểu mẫu Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy xã – Trưởng ban chỉ đạo Nông thôn mới xã phát biểu kết luận tại Hội Nghị

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy xã – Trưởng ban chỉ đạo Nông thôn mới xã đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã và Ban phát triển các thôn quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân để thực hiện thành công mục tiêu sắp đến là phấn đấu xây dựng xã Hòa Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 và 02 thôn được công nhận là Thôn kiểu mẫu nông thôn mới.

           Nhân dịp này Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hòa Châu tặng giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn xã./.

Tin, ảnh: Hiền Phương