menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Đăng ngày 13-12-2018 16:36

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KT-XH, QP-AN NĂM 2018

1. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.118,5 tỷ đồng, tăng 2,14% so với NQ; tăng 12,3% so với năm 2017. Trong đó:

- Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt 671,1 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2017;

- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt 391,5 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2017;

- Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 55,9 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2017.

2. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đến 20/11/2018: 2.825.978.000 đồng/2.448.000.000 đồng, đạt 115,44 % so với kế hoạch Huyện giao, tăng 15,44%. Đạt 107,28% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã giao, tăng 7,28%.

3. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 5,55%, giảm 0,73% so với năm 2017 (6,28%). Huyện giao giảm 0,47%.

4. Tỷ suất sinh giảm 0,21%0 so với năm 2017, huyện giao giảm 0,19%0. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 6,5%, giảm 0,2% so với năm 2017 (6,7%).

5. Giảm 100% hộ nghèo còn sức lao động.

6. Trong năm giải quyết việc làm 275 lao động.(Nghị quyết 260)

7. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018[[1]].

[[1]] 19/19 thanh niên. Trong đó nghĩa vụ Quân sự 17 thanh niên; nghĩa vụ Công an 02 thanh niên

File đính kèm