menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql

Hiện nay, Trên địa bàn cả nước nói chung và xã Hòa Châu nói riêng dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp. Tính từ đầu năm đến ngày 10 tháng 6 năm 2022 trên địa bàn xã Hòa Châu đã có 28 ca sốt xuất hyết.Trước tình hình đó, UBND xã đã triển khai nhiều biện pháp giúp người dân trên địa bàn phòng chống dịch bệnh, đồng thời lồng ghép các chương trình về dịch bệnh cho người dân nắm rõ và nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh xảy ra..