menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND xã Hòa Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày 02-12-2022 21:04

      Thực hiện Chương trình thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và HĐND xã Hòa Châu. Ban công tác Mặt trận 08 thôn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

       Theo kế hoạch Hội nghị tiếp xúc cử tri ở 08 thôn diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 02/12. Qua 4 đêm tiếp xúc cử tri ở 8 thôn, cử tri tham gia khá đông đủ. Thông qua buổi tiếp xúc cử tri, HĐND xã đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, An ninh – Quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND xã, khóa XIII.

           Đa số các cử tri đồng tình phấn khởi với kết quả đã đạt được, tuy trong năm có nhiều khó khăn do thiên tai gây ra. Đồng thời bà con cử tri cũng đã đề đạt những nguyện vọng, những bức xúc cần được giải quyết (Tổng hợp có 33 ý kiến, kiến nghị), HĐND xã tiếp thu và sẽ đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

Hình ảnh Cử tri thôn Bàu Cầu tham dự TXCT

Tin, ảnh: UBMTTQVN xã