menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội nghị bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
Đăng ngày 02-10-2022 18:57

       Sáng ngày 02/10/2022, đại diện cử tri hộ của 08 thôn trên địa bàn xã đồng loạt tham gia bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Tại các nhà văn hóa thôn đã treo băng rôn, khẩu hiệu về ngày bầu cử, niêm yết danh sách cử tri  đại diện hộ tham gia bầu cử và người ứng cử, phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày bầu cử. Các Tổ bầu cử tổ chức khai mạc đúng thời gian và đảm bảo đầy dủ các nội dung cũng như hướng dẫn thể lệ bầu cử theo quy định.

Cử tri thôn Cẩm Nam tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn

Tổ bầu cử thôn Giáng Đông kiểm tra thùng phiếu

Trong ngày bầu cử trên địa bàn xã có tổng số cử tri đi bầu 5.069/5.443 cử tri đại diện hộ, đạt tỷ lệ 93,13%. Kết quả có 05 đồng chí Trưởng thôn tái đắc cử và 03 đồng chí Trưởng thôn mới trúng cử.

Tin, ảnh: Văn phòng UBND xã