menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Mô hình “Mỗi quý hỗ trợ một địa chỉ nhân đạo trên địa bàn thôn” của Chi bộ thôn Bàu Cầu
Đăng ngày 24-03-2022 20:02

      Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

       Chi bộ Bàu Cầu đã đăng ký với Đảng ủy mô hình “Mỗi quý hỗ trợ một địa chỉ nhân đạo trên địa bàn thôn” theo tinh thần mô hình đăng ký quý I năm 2022 Chi bộ đã tiến hành trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn thôn. Mô hình của Chi bộ gần gũi thiết thực phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chi bộ thôn Bàu Cầu trong năm 2022 là chi bộ đăng ký thực hiện Chi bộ kiểu mẫu, tập thể chi ủy và mỗi đảng viên trong Chi bộ đang nổ lực cố gắng để hoàn thiện những tiêu chí đề ra để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Đ/c Lê Kim Bính -Bí thư Chi bộ thôn Bàu Cầu trao quà cho các hộ khó khăn của thôn

           Qua triển khai thực hiện việc nhân rộng các mô hình các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Hòa Châu đã bám sát nội dung Chỉ thị 05 và kế hoạch của BTV Đảng ủy, vận dụng phù hợp tình hình thực tế của địa phương để đăng ký các mô hình thiết thực. Từ đó, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó nhận thức, trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy được phát huy; thể hiện ở phong cách gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn xã; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả cao.

HUỲNH ANH – ĐẢNG ỦY XÃ HÒA CHÂU

Các tin khác