menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Đảng ủy xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ
Đăng ngày 28-03-2022 22:37

    Thực hiện kế hoạch số 108-KH/HUngày 22 tháng 3 năm 2022 của Huyện ủy Hòa Vang về việc triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Ngày 28/3/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng, phó, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội xã; Trưởng, phó Công an xã; Trưởng, phó ban chỉ huy Quân sự xã; Bí thư 16 chi bộ trực thuộc xã, Trưởng ban nhân dân 08 thôn thuộc xã.

    Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện phương châm quy hoạch "động" và "mở". Hằng năm Ban thường vụ Đảng ủy đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

   Hội nghị đã rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh-Đảng ủy xã

 

Các tin khác