menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Mô hình “Chi bộ kiểu mẫu” của chi bộ thôn Bàu Cầu
Đăng ngày 04-03-2022 18:29

      Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/HU ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về hướng dẫn tiêu chí xây dựng thí điểm chi bộ kiểu mẫu, và Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Đảng ủy xã Hòa Châu về việc triển khai chi bộ kiểu mẫu. Qua quá trình triển khai của Đảng ủy xã Hòa Châu, Chi bộ Bàu Cầu đã đăng ký thực hiện mô hình thí điểm chi bộ kiểu mẫu. Ngày 03/03/2022 Cấp ủy chi bộ thôn Bàu Cầu đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “ xây dựng thí điểm chi bộ kiểu mẫu”. Nhằm tuyền tải đến tất cả đảng viên chi bộ tiêu chí để xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Cấp ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện để đạt được các tiêu chí đề ra và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tất cả đảng viên trong chi bộ nắm và thực hiện đúng mục tiêu. Bí thư Chi bộ thôn Bàu Cầu đồng chí Lê Kim Bính cho biết: “Thực hiện sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu, Chi ủy đã lựa chọn nội dung chuyên đề cho từng tháng, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xây dựng đô thi văn minh, duy trì phong trào ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp 1 lần / 1 tuần, đồng thời, yêu cầu các đảng viên nghiêm túc thực hiện, tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ, có sổ tay ghi chép khi sinh hoạt. Hàng tháng, chi bộ đều có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác, đề ra chương trình công tác tháng sau gửi về Ban thường vụ Đảng ủy để biết và chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.”.

      Việc xây dựng mô hình “Chi bộ kiểu mẫu” đã góp phần đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, qua đó, góp phần nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH ở địa phương. Trong thời gian đến Ban thường vụ Đảng ủy xã Hòa Châu tập trung lãnh đạo, triển khai, thực hiện đồng bộ việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng của đảng viên và dư luận xã hội để có định hướng, đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời phát huy vai trò của bí thư chi bộ tạo tiền đề để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng và chất lượng hoạt động của Đảng bộ nói chung từ đó góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện./.

HUỲNH ANH – ĐẢNG ỦY XÃ HÒA CHÂU

Các tin khác