menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6
Hơn 400 lượt người tham gia phát quang cỏ dại, thu gom rác thải trên 0,5 km tại khu vực đường 10m5 ven sông Cẩm Lệ, xã Hòa Châu

Sáng ngày 26/5 tại khu vực đường 10m5 ven sông Nam Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, toàn thể nhân dân hai thôn Cẩm Nam, Bàu Cầu cùng với các đoàn viên thanh niên, hội viên các chi hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân toàn xã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6).

     Hơn 400 lượt người tham gia phát quang cỏ dại, thu gom rác thải trên 0,5 km đường, đồng thời kiểm tra xử lý môi trường tại các cống rãnh, thoát nước trên đoạn QL 1A, Nam cầu Cẩm Lệ. Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường này nhằm phát động phong trào bảo vệ và giữ gìn nguồn nước, vệ sinh môi trường góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.