menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đăng ngày 19-04-2021 12:21

         Thực hiện Chương trình phối hợp hành động năm 2021 giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các hội, đoàn thể chính trị – xã hội xã Hòa Châu, Sáng ngày 18/4/2021, tại hội trường UBND xã Hòa Châu, Uỷ ban Mặt trận, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân xã Hòa Châu phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

         Về dự hội nghị có ông Lê Đức Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã, báo cáo viên buổi tuyên truyền; các vị là cán bộ Thường trực Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội xã; Trưởng, phó Ban Công tác Mặt trận thôn; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Cán sự các chi hội, đoàn thể ở thôn.

Đồng chí Lê Đức Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã, báo cáo viên buổi tuyên truyền

         Tại hội nghị, các cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên của Uỷ ban mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xã nhà đã được nghe ông Lê Đức Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử cũng như vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Đồng thời, ông Lê Đức Hùng thông tin tình hình chuẩn bị công tác bầu cử trên địa bàn xã từ nay đến ngày bầu cử.

         Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống cán bộ Mặt trận – hội, đoàn thể từ xã đến thôn, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội toàn dân.

Nguồn: Ban Thường trực UBMTTQVN xã Hòa Châu

 

Các tin khác