menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba
Đăng ngày 15-04-2021 12:16

         Ngày 14/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Châu tiến hành hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XIII. Trong đó có 43 vị đại biểu cư trú tại các thôn trên địa bàn xã và 15 vị đại biểu cư trú tại các phường, các quận trên địa bàn thành phố. Qua kết quả tổng hợp, 58 vị đại biểu đều nhận được 100% sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ủy ban Bầu cử xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử không nhận được thông tin phản ánh, khiếu nại nào của cử tri đối với người ứng cử cần phải tiến hành xác minh theo luật định.

          Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, xã Hòa Châu có 58 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIII, trong đó 08 người có đơn xin thôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Châu khóa XIII. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã lấy biểu quyết đối với từng người có đơn xin thôi ứng cử và Hội nghị đã nhất trí 100% đối với đơn xin thôi ứng cử đại biểu HĐND xã của 08 người được giới thiệu ứng cử.

        Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất (bằng hình thức giơ tay) lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Châu khóa XIII là 50 người, trong đó có 19/50 người là nữ, tỷ lệ 38,0%; 16/50 người dưới 40 tuổi, tỷ lệ 32%; 11/50 người là người ngoài Đảng, tỷ lệ 22,0%; tôn giáo 01/50, tỷ lệ 2,0%.

       Nguồn: Ban Thường trực Ủy ban ​​​​​​​​​Mặt trận TQVN xã Hòa Châu