menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Công bố Quyết định 206/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Khu đô thị Phong Nam-Hòa Châu
Thực hiện Công văn số 268/UBND-KTHT của UBND huyện Hòa Vang ngày 28/02/2018 về việc ủy quyền công bố Quyết định 206/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Khu đô thị Phong Nam-Hòa Châu.
Sáng ngày 09/3, UBND xã Hòa Châu phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và Công ty Cổ phần đầu tư Vietin tổ chức họp dân trong vùng dự án, công bố Quyết định 206/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Khu đô thị Phong Nam-Hòa Châu. 

Quang cảnh buổi công bố Quyết định phê duyệt quy hoach
Quy mô điều chỉnh:
- Tổng diện tích đất quy hoạch đã được duyệt : 200.102 m2.
- Diện tích đất thu hồi tạm để xử lý hạ tầng đã được duyệt: 6.913 m2
- Tổng diện tích đất sau khi điều chỉnh quy hoạch: 215.639 m2.
- Diện tích đất xử lý hạ tầng sau khi điều chỉnh quy hoạch: 5.245 m2.
Tại buổi công bố, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Việt In đã nêu rõ nội dung dự án và phương án đền bù hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành của thành phố.

Các tin khác