menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017
Ngày 04 tháng 01 năm 2018, UBND xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017, phát động chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị 
Năm 2017, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao cụ thể: Tổng số sinh 207 trẻ, tỷ suất sinh 15,15‰, giảm 0,26‰ so với năm 2016, vượt 0,01‰ so với kế hoạch huyện giao; sinh con thứ 3 trở lên 13 trường hợp, chiếm tỷ lệ 6,28%, giảm 0,61% so với năm 2016, vượt 0,11% so với chỉ tiêu huyện giao; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 6,7% giảm 0,08% so với năm 2016; Công tác truyền thông dân số đạt kết quả cao, tổng số người thực hiện các biện pháp tránh thai 645/628 vượt 104% so với chỉ tiêu huyện giao. Duy trì hoạt động các câu lạc bộ, mô hình, đề án nhằm ổn định quy mô dân số, duy trì mức sinh hợp lý, kiểm soát tốt việc mất cân bằng giới tính khi sinh, không ngừng nâng cao chất lượng dân số.
Trong năm 2018, xã Hòa Châu đề ra các chỉ tiêu về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, cụ thể: Vòng tránh thai đạt 120 vòng; vận động đình sản 03 ca; thuốc tiêm tránh thai 14 ca; thuốc cấy tránh thai 06 ca; bao cao su 370 ca; viên tránh thai 100 ca; Phấn đấu giảm tỷ suất sinh 0,19‰; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,47%; Duy trì số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 100%. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi xuống còn 6,5%.

Đồng chí Nguyễn Phụ-Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Phụ – Bí thư Đảng ủy xã đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của các ngành, các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở. Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2018, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, cộng đồng, các cấp. Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện. Củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở.
Nhân dịp này, xã Hòa Châu khen thưởng cho 05 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác truyền thông dân số-kế hoạch hóa gia đình năm 2017; đồng thời phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Khen thưởng các cá nhân và tập thể