menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Công bố Quyết định 4985/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1:500 sử dụng đất tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương
Sáng ngày 12/12/2017, UBND xã Hòa Châu phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng- Chi nhánh 3 tổ chức họp dân vùng dự án, công bố Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1:500 sử dụng đất tuyến đường Hòa Phước-Hòa Khương.

Công bố các điểm mốc giới nằm trong vùng quy hoạch dự án
Nội dung Quy hoạch chi tiết Vệt sử dụng đất dọc đường Hòa Phước-Hòa Khương để đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch, với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 194 ha, trong đó đất thương mại dịch vụ chiếm 35,7%; đất ở đô thị chiếm 6,37%, đất hiện trạng giữ lại chỉnh trang chiếm 8,31%, bao gồm:
- Đối với khu vực dân cư đông đúc, khu vực có công trình kiên cố, có kiến trúc đẹp, giữ lại chỉnh trang.
- Khu vực đất trống làm đất thương mại dịch vụ và đất ở đô thị.

File đính kèm

Các tin khác