menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Tổ chức Trẻ em Việt Nam ( COV) tổ chức tư vấn, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại xã Hòa Châu
Sáng 07/3/2017, Tổ chức Trẻ em Việt Nam ( COV) tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho 31 trường hợp trẻ em bị khuyết tật xã Hòa Châu. Tại buổi tư vấn, Tổ chức COV đã thống nhất hỗ trợ cho các em trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, cải thiện môi trường sống và hỗ trợ sinh kế. Gồm: hỗ trợ 17 trường hợp cải tạo nhà ở; 17 trường hợp hỗ trợ trang vật dụng sinh hoạt gia đình; 25 trường hợp hỗ trợ học bổng đầu năm; 18 trường hợp hỗ trợ sinh kế như mua bò, lợn giống, hỗ trợ vốn không hoàn lại, xe máy …; 15 trường hợp hỗ trợ về y tế như: can thiệp về mắt, tai mũi họng, mổ tim, phục hồi chức năng và hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình.

Trong những năm qua, Tổ chức COV đã đồng hành cùng với xã giúp đỡ các trường hợp trẻ em khuyết tật về phương tiện đi lại, y tế, giáo dục, nâng cao thể chất, vật chất... cải thiện đời sống.